Callewaert, S. (2019). Pierre Bourdieu og den sociologiske tænkning om læreren (subjektivitet og socialitet). Praxeologi – Et Kritisk Refleksivt Blikk På Sosiale Praktikker, 1, e2803. https://doi.org/10.15845/praxeologi.v1i0.2803