(1)
Callewaert, S. Kulturel Kapital Og Social Differentiering. PRAXEOLOGI 2021, 3, e3296.