[1]
Dahl, M. mfl. 2023. Dagkirurgi for økonomien sin del. Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker. 5, (aug. 2023), e3763. DOI:https://doi.org/10.15845/praxeologi.v5.3763.