[1]
Fjell Kristiansen, E.H. og Boge, J.H. 2023. Hvordan det kan ha seg at noen på operasjonsstuen ikke bruker munnbind?. Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker. 5, (apr. 2023), e3760. DOI:https://doi.org/10.15845/praxeologi.v5.3760.