[1]
Callewaert, S. 2021. Kulturel kapital og social differentiering. Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker. 3, (mai 2021), e3296. DOI:https://doi.org/10.15845/praxeologi.v3i0.3296.