[1]
Petersen, K.A. 2021. Opkomst og afvikling af faget sykepleievitenskap ved Universitet i Bergen (1979-2019). Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker. 3, (okt. 2021), e3205. DOI:https://doi.org/10.15845/praxeologi.v3i0.3205.