[1]
Boge, J.H. 2021. A praxeological approach to constructions of social science. Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker. 3, (mar. 2021), e3161. DOI:https://doi.org/10.15845/praxeologi.v3i0.3161.