[1]
Nørholm, M. og Callewaert, S. 2021. Pierre Bourdieu. Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker. 3, (jan. 2021), e3158. DOI:https://doi.org/10.15845/praxeologi.v3i0.3158.