[1]
Krais, B. og Bourdieu, P. 2020. "I mellemtiden har jeg lært alle den sociologiske forståelses sygdomme at kende.". Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker. 2, (aug. 2020), e3099. DOI:https://doi.org/10.15845/praxeologi.v2i0.3099.