[1]
Frederiksen, J., Dahl, M. og Jørgensen, K. 2020. Different Professional Ideal Types in the Inter-sectoral Management of Psychiatric Healthcare Trajectories. Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker. 2, (okt. 2020), e3067. DOI:https://doi.org/10.15845/praxeologi.v2i0.3067.