[1]
Nørholm, M. 2020. Bostadens pris. Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker. 2, (aug. 2020), e2929. DOI:https://doi.org/10.15845/praxeologi.v2i0.2929.