[1]
Callewaert, S. 2019. Pierre Bourdieu og den sociologiske tænkning om læreren (subjektivitet og socialitet). Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker. 1, (jun. 2019), e2803. DOI:https://doi.org/10.15845/praxeologi.v1i0.2803.