1.
Olsen TA, Bunes V, Egeland Øivind, Gullberg A, Mjølsnes K, Tveit BO. Sjeldne fugler i Norge i 2008 - Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF). ON [Internet]. 1Jan.2010 [cited 9Aug.2020];33:4-8. Available from: https://boap.uib.no/index.php/ornis/article/view/148