Bunes, V., and K. A. Solbakken. “Sjeldne Fugler I Norge I 2002 - Rapport Fra Norsk Sjeldenhetskomité for Fugl (NSKF)”. Ornis Norvegica, Vol. 27, Jan. 2004, pp. 4-47, doi:10.15845/on.v27i0.204.