Heggland, A. “Karakteristika Ved to Territorier for Hvitryggspett Dendrocopos Leucotos I Telemark”. Ornis Norvegica, Vol. 27, Jan. 2004, pp. 80-85, doi:10.15845/on.v27i0.198.