Stenberg, I. “Bestandsestimat Og Utbreiing Av Kvitryggspett Dendrocopos Leucotos I Noreg”. Ornis Norvegica, Vol. 27, Jan. 2004, pp. 94-05, doi:10.15845/on.v27i0.196.