Olsen, T. A., and K. Mjølsnes. “Sjeldne Fugler I Norge I 2005- Rapport Fra Norsk Sjeldenhetskomité for Fugl (NSKF)”. Ornis Norvegica, Vol. 30, Jan. 2007, pp. 68-15, doi:10.15845/on.v30i0.178.