Tveit, B. O., V. Bunes, and K. Mjølsnes. “Sjeldne Fugler I Norge I 2006 - Rapport Fra Norsk Sjeldenhetskomité for Fugl (NSKF)”. Ornis Norvegica, Vol. 31, Jan. 2008, pp. 48-97, doi:10.15845/on.v31i0.174.