Olsen, T. A., and K. Mjølsnes. “Sjeldne Fugler I Norge I 2007 - Rapport Fra Norsk Sjeldenhetskomité for Fugl (NSKF)”. Ornis Norvegica, Vol. 32, Sept. 2011, pp. 4-41, doi:10.15845/on.v32i0.154.