Olsen, T. A., V. Bunes, Øivind Egeland, A. Gullberg, K. Mjølsnes, and B. O. Tveit. “Sjeldne Fugler I Norge I 2008 - Rapport Fra Norsk Sjeldenhetskomité for Fugl (NSKF)”. Ornis Norvegica, Vol. 33, Jan. 2010, pp. 4-48, doi:10.15845/on.v33i0.148.