[1]
V. Bunes and K. A. Solbakken, “Sjeldne fugler i Norge i 2002 - Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF)”, ON, vol. 27, pp. 4-47, Jan. 2004.