[1]
I. Stenberg, “Bestandsestimat og utbreiing av kvitryggspett Dendrocopos leucotos i Noreg”, ON, vol. 27, pp. 94-105, Jan. 2004.