[1]
K. Mjølsnes, V. Bunes, and K. Solbakken, “Sjeldne fugler i Norge i 2004 - Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF)”, ON, vol. 28, pp. 4-50, Jan. 2005.