[1]
B. G. Stokke, “Fugler i Norge 2001 – Rapport fra Norsk faunakomité for fugl (NFKF)”, Ornis Norv., vol. 29, pp. 4–45, Jan. 2006.