[1]
B. Stokke, “Fugler i Norge 2001 – Rapport fra Norsk faunakomité for fugl (NFKF)”, ON, vol. 29, pp. 4-45, Jan. 2006.