[1]
K. Mjølsnes, V. Bunes, T. A. Olsen, and K. Solbakken, “Sjeldne fugler i Norge i 2004 - Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF)”, ON, vol. 29, pp. 68-109, Jan. 2006.