[1]
T. A. Olsen and K. Mjølsnes, “Sjeldne fugler i Norge i 2005- Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF)”, ON, vol. 30, pp. 68-115, Jan. 2007.