[1]
B. O. Tveit, V. Bunes, and K. Mjølsnes, “Sjeldne fugler i Norge i 2006 - Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF)”, ON, vol. 31, pp. 48-97, Jan. 2008.