[1]
E. Østbye and O. Såtvedt, “Et felles overnattingssted for ravn Corvus corax i bruk gjennom ti vintre”, ON, vol. 31, pp. 123-125, Jan. 2008.