[1]
T. A. Olsen and K. Mjølsnes, “Sjeldne fugler i Norge i 2007 - Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF)”, ON, vol. 32, pp. 4-41, Sep. 2011.