[1]
T. A. Olsen, V. Bunes, Øivind Egeland, A. Gullberg, K. Mjølsnes, and B. O. Tveit, “Sjeldne fugler i Norge i 2008 - Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF)”, ON, vol. 33, pp. 4-48, Jan. 2010.