Bunes, V. and Solbakken, K. A. (2004) “Sjeldne fugler i Norge i 2002 - Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF)”, Ornis Norvegica, 27, pp. 4-47. doi: 10.15845/on.v27i0.204.