Heggland, A. (2004) “Karakteristika ved to territorier for hvitryggspett Dendrocopos leucotos i Telemark”, Ornis Norvegica, 27, pp. 80-85. doi: 10.15845/on.v27i0.198.