Stenberg, I. (2004) “Bestandsestimat og utbreiing av kvitryggspett Dendrocopos leucotos i Noreg”, Ornis Norvegica, 27, pp. 94-105. doi: 10.15845/on.v27i0.196.