Mjølsnes, K., Bunes, V. and Solbakken, K. (2005) “Sjeldne fugler i Norge i 2004 - Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF)”, Ornis Norvegica, 28, pp. 4-50. doi: 10.15845/on.v28i0.192.