Stokke, B. G. (2006) “Fugler i Norge 2001 – Rapport fra Norsk faunakomité for fugl (NFKF)”, Ornis Norvegica, 29, pp. 4–45. doi: 10.15845/on.v29i0.187.