Stokke, B., Reinsborg, T., Dahl, E., Kamsvåg, C., Vikan, J., Rudolfsen, G., Solbakken, K. and Størkersen, Øystein (2006) “Fugler i Norge 2001 – Rapport fra Norsk faunakomité for fugl (NFKF)”, Ornis Norvegica, 29, pp. 4-45. doi: 10.15845/on.v29i0.187.