Mjølsnes, K., Bunes, V., Olsen, T. A. and Solbakken, K. (2006) “Sjeldne fugler i Norge i 2004 - Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF)”, Ornis Norvegica, 29, pp. 68-109. doi: 10.15845/on.v29i0.184.