Olsen, T. A. and Mjølsnes, K. (2007) “Sjeldne fugler i Norge i 2005- Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF)”, Ornis Norvegica, 30, pp. 68-115. doi: 10.15845/on.v30i0.178.