Tveit, B. O., Bunes, V. and Mjølsnes, K. (2008) “Sjeldne fugler i Norge i 2006 - Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF)”, Ornis Norvegica, 31, pp. 48-97. doi: 10.15845/on.v31i0.174.