Østbye, E. and Såtvedt, O. (2008) “Et felles overnattingssted for ravn Corvus corax i bruk gjennom ti vintre”, Ornis Norvegica, 31, pp. 123-125. doi: 10.15845/on.v31i0.170.