Olsen, T. A. and Mjølsnes, K. (2011) “Sjeldne fugler i Norge i 2007 - Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF)”, Ornis Norvegica, 32, pp. 4-41. doi: 10.15845/on.v32i0.154.