Olsen, T. A., Bunes, V., Egeland, Øivind, Gullberg, A., Mjølsnes, K. and Tveit, B. O. (2010) “Sjeldne fugler i Norge i 2008 - Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF)”, Ornis Norvegica, 33, pp. 4-48. doi: 10.15845/on.v33i0.148.