Heggland, Arne. 2004. “Karakteristika Ved to Territorier for Hvitryggspett Dendrocopos Leucotos I Telemark”. Ornis Norvegica 27 (January), 80-85. https://doi.org/10.15845/on.v27i0.198.