Stenberg, Ingvar. 2004. “Bestandsestimat Og Utbreiing Av Kvitryggspett Dendrocopos Leucotos I Noreg”. Ornis Norvegica 27 (January), 94-105. https://doi.org/10.15845/on.v27i0.196.