Olsen, Tor Audun, and Kjell Mjølsnes. 2007. “Sjeldne Fugler I Norge I 2005- Rapport Fra Norsk Sjeldenhetskomité for Fugl (NSKF)”. Ornis Norvegica 30 (January), 68-115. https://doi.org/10.15845/on.v30i0.178.