Olsen, Tor Audun, and Kjell Mjølsnes. 2011. “Sjeldne Fugler I Norge I 2007 - Rapport Fra Norsk Sjeldenhetskomité for Fugl (NSKF)”. Ornis Norvegica 32 (September), 4-41. https://doi.org/10.15845/on.v32i0.154.