Olsen, Tor Audun, Vegard Bunes, Øivind Egeland, Andreas Gullberg, Kjell Mjølsnes, and Bjørn Olav Tveit. 2010. “Sjeldne Fugler I Norge I 2008 - Rapport Fra Norsk Sjeldenhetskomité for Fugl (NSKF)”. Ornis Norvegica 33 (January), 4-48. https://doi.org/10.15845/on.v33i0.148.