HEGGLAND, A. Karakteristika ved to territorier for hvitryggspett Dendrocopos leucotos i Telemark. Ornis Norvegica, v. 27, p. 80-85, 1 jan. 2004.