STENBERG, I. Bestandsestimat og utbreiing av kvitryggspett Dendrocopos leucotos i Noreg. Ornis Norvegica, v. 27, p. 94-105, 1 jan. 2004.